Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Legendárna tradícia

  8. 2. 2024

  Vedeli ste že? tzv. "valentínky", na ktoré môžu zaľúbenci napísať vyznania maju najbližšie k jednej z najstarších legiend o svätom Valentínovi.

  Legenda hovorí, že kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, ktorý žil v Ríme v treťom storočí po Kristovi. V dobe kedy platil dekrét cisára Claudia, ktorým sa zakazovalo rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil zázraky. Najznámejším je vrátenie zraku dcére žalárnika. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.

  Vo viacerých európskych krajinách sa Deň svätého Valentína spája s kvetmi, cukrovinkami a romantickou večerou. Jednotlivé krajiny sa líšia v tom, akú dôležitosť pripisujú tomuto sviatku jednotlivé generácie a koľko sú ľudia ochotní pri tejto príležitosti minúť. Mnohí čoraz častejšie hovoria o komercii než o citoch. Napriek tomu, že láska v 21. storočí má svoje špecifiká poznačené dobou,  jej prapodstata v podobe spomínaných znakov a signálov sa nezmenila.